Coaching jest bezpłatną prostą i efektywna formą wzmocnienia spójności między wartościami rodzinnymi   i   własnym  potrzebami. Współpraca między coachem a opiekunem,  służy lepszemu zorganizowaniu przestrzeni do rozwoju codziennego życia  dbania o własne potrzeby, oraz osoby niesamodzielnej i  innych członków rodziny.

Na spotkanie należy umówić się telefonicznie pod numerem 14 688 00 40

Realizacja ww. działania została zakończona z dn. 31.12.2021 r.