Doradca wsparcia ma za zadanie rozpoznanie aktualnej sytuacji społecznej i zidentyfikowanie potrzeb opiekuna, towarzyszy mu przez cały czas realizacji ścieżek wsparcia. Efektem pracy doradcy  jest opracowanie Indywidualnego Planu Pomocy i Wsparcia dla każdego opiekuna, stały monitoring  potrzeb a w razie potrzeby jego aktualizacja. Doradca planuje indywidualną ścieżkę wsparcia dostosowaną do aktualnych potrzeb i możliwości opiekuna obejmującą różnorodne formy wsparcia.

Doradca wsparcia dostępny jest pod numerem telefonu +14 688 00 40