Bezpłatne  spotkania z udziałem moderatora, który dzięki swoim umiejętnościom  integruje opiekunów osób niesamodzielnych. Dzięki wymianie swoich doświadczeń są dla siebie podporą i wzajemnym wsparciem. Spotkania powodują poszerzenie grona znajomych, wzajemną pomoc. Są organizowane cyklicznie.

Na spotkanie należy umówić się telefonicznie pod numerem 14 688 00 40 i wypełnić stosowne dokumenty

Formularze znajdują się w zakładce „Do pobrania

Realizacja ww. działania została zakończona z dn. 31.12.2021 r.