Szkolenia pozwalające opiekunom poznać obsługę komputera oraz internetu, nabyte umiejętności ułatwiają opiekunowi dostęp do informacji, umożliwiają kontakt z innymi opiekunami nie wychodząc z domu. Szkolenia są bezpłatne, dostosowane do możliwości uczenia się, wieku i indywidualnych potrzeb opiekunów.

Formularze znajdują się w zakładce „Do pobrania

Realizacja ww. działania została zakończona z dn. 31.12.2021 r.