Szkolenia dla opiekunów osób niesamodzielnych

Warsztaty dla opiekunów jak opiekować się osobą niesamodzielną prowadzone są w niewielkich grupach. Tematyka dobierana jest do aktualnych potrzeb uczestników.
Realizowane bloki tematyczne: 

  • opieka nad osobą cierpiąca z chorobą Alzheimera
  • opieka nad osobą z demencją
  • opieka nad osobą z cukrzycą
  • opieka nad osobą leżącą
  • stany nagłe i zagrożenia życia – wybrane zagadnienia

Zajęcia prowadzone są cyklicznie przez pielęgniarkę i lekarza. W ramach jednego bloku tematycznego odbywa się 3 spotkania. 
Zapewniamy catering i materiały szkoleniowe. 

Szkolenia cyfrowe

  • wsparcie psychologa umożliwiające między innymi  zachowanie poprawnej relacji z podopiecznymi, zapobieganie depresji i wypaleniu opiekuna
  • grup wsparcia integrujących opiekunów osób niesamodzielnych umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemną pomoc
  • szkoleń cyfrowych pozwalających nabyć opiekunom nieformalnym niezbędne kompetencje cyfrowe
  • coachingu mającego za zadanie wzmocnienie spójności miedzy wartościami rodzinnymi i własnymi potrzebami opiekunów
  • dostępu do całodobowej infolinii udzielającej informacji na temat właściwej opieki nad osobami niesamodzielnymi nr tel. 14 688 00 43