Zadaniem  Ośrodka Opieki Wytchnieniowej „Bezpieczna Przystań” jest wsparcie opiekunów, którzy na co dzień zajmują się osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Placówka zapewnia chorym mieszkańcom ziemi tarnowskiej profesjonalną opiekę zastępczą, pozwalającą ich opiekunom na odpoczynek, regenerację sił, krótki wyjazd czy załatwienie własnych spraw. W „Bezpiecznej Przystani” zainteresowani mogą także nieodpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny. Co więcej, w ośrodku są prowadzone szkolenia, warsztaty, a także grupy wsparcia dla opiekunów.