Zadaniem  Ośrodka Opieki Wytchnieniowej „Bezpieczna Przystań” jest wsparcie opiekunów, którzy na co dzień zajmują się osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Placówka zapewnia profesjonalną opiekę zastępczą, pozwalającą ich opiekunom na odpoczynek, regenerację sił, krótki wyjazd czy załatwienie własnych spraw. W „Bezpiecznej Przystani” działa również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego.