W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań realizowało projekt pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Wartość projektu: 313.344,00 zł

Dofinansowanie: 313.344,00 zł