Projekt Gminy Miasta Tarnowa pn. „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0455/16-00.

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ Subregionalne centrum wsparcia opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych

Całodobowa infolinia +14 688 00 43

Partnerzy projektu

Formularze do pobrania

Akutalności

Najnowsze informacje z Bezpiecznej Przystani 

https://www.bezpiecznaprzystan.com.pl/author/dawido/

Ogłoszenie o pracę.

Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań ogłasza

https://www.bezpiecznaprzystan.com.pl/author/master/

Nowa strona internetowa Bezpiecznej Przystanii

Szanowni Państwo uruchamiamy dla Państwa nową stronę internetową dotyczącą naszej

https://www.bezpiecznaprzystan.com.pl/author/master/

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są: - elektronicznie rekrutacja@bezpiecznaprzystan.com.pl , - pocztą

Telefony

Wypożyczalnia

+14 688 00 44

Rekrutacja

+14 688 00 42

Administracja

+14 688 00 40

wah