Ikona paczki
Wypełnij wniosek
Flaga Polski i Godło Polski

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

Realizacja programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Kwota dofinansowania: 1 563 752,32 zł zł
Całkowita wartość zadania: 1 563 752,32 zł zł

Ikona - zarówka

Opieka zastępcza w ośrodku

Ikona niepełnosprawnej osoby

Wypożyczalnia

Ikona - komputer, ludzie

Opieka zastępcza w miejscu zamieszkania

Akutalności

Od 01.01.2023 usługi świadczone przez Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań w ramach opieki zastępczej w ośrodku oraz wypożyczalnia są ODPŁATNE. Cena za dobę pobytu wynosi 120 zł od osoby, natomiast szczegółowy cennik wypożyczalni znajduje się tutaj.


Usługi oferowane w postaci dziennej opieki zastępczej w miejscu zamieszkania realizowane w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowane z Funduszu Solidarnościowego są BEZPŁATNE. Więcej informacji znajduje się tutaj

Telefony

Opieka zastępcza w ośrodku

14 688 00 42

Opieka zastępcza w miejscu zamieszkania

14 688 00 43

Wypożyczalnia

14 688 00 44

Gabinet pielęgniarki

14 688 00 45

Administracja

14 688 00 40

https://www.bezpiecznaprzystan.com.pl/author/a-k/

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

  Tekst po korekcie: Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań realizuje program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

https://www.bezpiecznaprzystan.com.pl/author/master/

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

  Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań przystąpił do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” Program „Opieka

https://www.bezpiecznaprzystan.com.pl/author/dawido/

Warsztaty z zakresu opieki nad osoba niesamodzielną (6,7,8.07)

Cel warsztatów: uzyskanie oraz poszerzenie wiedzy opiekunów nieformalnych na temat opieki nad osobami niesamodzielnymi dotkniętymi demencją. Warsztaty prowadzone przez lekarza

Dzień dobry, w czym mogę pomóc?

wah