Projekt Gminy Miasta Tarnowa pn. „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0455/16-00.

Infolinia +48 14 688 00 43

Ikona paczki
Wypełnij wniosek
Flaga Polski i Godło Polski

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

Realizacja programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Kwota dofinansowania: 313 344,00 zł
Całkowita wartość zadania: 313 344,00 zł

Formularze do pobrania

Akutalności

Najnowsze informacje z Bezpiecznej Przystani 

Telefony

Wypożyczalnia

+14 688 00 44

https://www.bezpiecznaprzystan.com.pl/author/master/

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

  Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań przystąpił do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” Program „Opieka

https://www.bezpiecznaprzystan.com.pl/author/dawido/

Warsztaty z zakresu opieki nad osoba niesamodzielną (6,7,8.07)

Cel warsztatów: uzyskanie oraz poszerzenie wiedzy opiekunów nieformalnych na temat opieki nad osobami niesamodzielnymi dotkniętymi demencją. Warsztaty prowadzone przez lekarza

https://www.bezpiecznaprzystan.com.pl/author/dawido/

Szkolenia z obsługi komputera

Zapraszamy na bezpłatne, 3-dniowe szkolenie cyfrowe z obsługi komputera i internetu dla opiekunów osób niesamodzielnych. obsługa poczty elektronicznej, zapisy do

Dzień dobry, w czym mogę pomóc?

wah