Projekt Gminy Miasta Tarnowa pn. „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0455/16-00.

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ Subregionalne centrum wsparcia opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych

Całodobowa infolinia +14 688 00 43

Partnerzy projektu

Formularze do pobrania

Akutalności

Najnowsze informacje z Bezpiecznej Przystani 

https://www.bezpiecznaprzystan.com.pl/author/dawido/

Szkolenia z obsługi komputera

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie cyfrowe z obsługi komputera i internetu dla opiekunów osób niesamodzielnych. obsługa poczty elektronicznej, zapisy do lekarza,

https://www.bezpiecznaprzystan.com.pl/author/dawido/

Życzenia Świąteczne

https://www.bezpiecznaprzystan.com.pl/author/dawido/

Spotkanie grupy wsparcia

Zapraszamy do udziału w grupie wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych. Spotkania integrujące opiekunów osób niesamodzielnych  z udziałem moderatora powodują poszerzenie

Telefony

Wypożyczalnia

+14 688 00 44

Wnioski

+14 688 00 42

Administracja

+14 688 00 40

Dzień dobry, w czym mogę pomóc?

wah