„Wsparcie opiekunów nieformalnych Osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim”

W okresie od 01.10.2018 do 31.12.2022 Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań realizowało projekt pn. „Wsparcie Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych w subregionie tarnowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

2014-2020.  Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0455/16-00.

 

Beneficjentem i Liderem projektu była Gmina Miasta Tarnowa w partnerstwie z: Gminami

Dąbrowa Tarnowska, Gnojnik, Lisia Góra, Żabno, Ryglice, Zakliczyn.

Wartość projektu: 7.542.499,80 zł

Dofinansowanie: 6.988.428,35 zł

w tym współfinansowanie w ramach UE: 6.411.124,83 zł

Logo - Gmina Miasta Tarnowa

Gmina Miasta Tarnowa

Gmina Dąbrowa Tarnowska

Herb

Gmina Gnojnik

Herb

Gmina Lisia Góra

Herb Lisia Góra
herb

Gmina Zakliczyn

Herb

Gmina Żabno

Herb

Gmina Ryglice