Tekst po korekcie:

Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań realizuje program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. 

Całkowita wartość projektu: 1 563 752,32 zł

Dofinansowanie: 1 563 752,32 zł

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych (znaczny stopień niepełnosprawności) zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa, którzy wymagają wsparcia i odciążenia w codziennych obowiązkach w postaci dziennej opieki wytchnieniowej. Dzięki temu opiekunowie będą mogli skorzystać z wolnego czasu i przeznaczyć go na odpoczynek lub załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć także do czasowego zabezpieczenia osoby niepełnosprawnej w sytuacji gdy opiekun nie może sprawować nad nią opieki.

Warunki uczestnictwa w programie:

  • Osoba niepełnosprawna posiada aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • Opiekun i osoba niepełnosprawna zamieszkują pod jednym adresem na terenie miasta Tarnowa

Program realizowany jest od kwietnia do grudnia 2023 roku i zostaną nim objęte 204 osoby – opiekunowie osób niepełnosprawnych, w wymiarze 190 godzin dziennej opieki wytchnieniowej na osobę opiekuna.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny !!!

Szczegółowe informacje o programie pod numerem telefonu 14 688 00 43.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty rozliczeniowe dla opiekuna realizującego usługę wytchnieniową:

 

Dzień dobry, w czym mogę pomóc?

wah