W ramach projektu opiekun osoby niesamodzielnej zostaje objęty wsparciem doradcy, który opracowuje dostosowaną do jego potrzeb i możliwości indywidualną ścieżkę wsparcia. Bezpieczna Przystań oferuje pomoc w postaci nieodpłatnej całodobowej opieki zastępczej zarówno w ośrodku jak i w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. Do dyspozycji opiekunów jest również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno – pielęgnacyjnego. Organizowane są grupy wsparcia, warsztaty z opieki nad osobą niesamodzielną, coaching oraz szkolenia cyfrowe.