Służy do indywidualnego transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo- mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych. Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym. Przeciwwskazaniem do pozycji siedzącej są stany wymagające stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.

ROZKŁADANIE WÓZKA.

 • Wózek należy ustawić tylnymi kółkami do siebie.
 • Rozchylić rączki wózka w kierunku do zewnątrz
 • Ustawić wózek przednimi kółka mi do siebie.
 • Ramy siedziska należy docisnąć aż do całkowitego rozłożenia wózka.
 • Na siedzisku należy położyć poduszkę siedziska, rzepem skierowanym w tylną część siedziska, tak aby przykleić rzep pod siedziskiem.
 • Aby zamocować podnóżki, należy zawiesić uchwyty mocowania podnóżka na wieszakach podnóżka oraz obrócić je maksymalnie do wewnątrz aż do momentu zablokowania blokady podnóżka i słyszalnego charakterystycznego kliknięcia.
 • Upewnić się, że podnóżki zostały zablokowane.
 • Następnie należy rozłożyć platformy podnóżków. I
 • Pas stabilizujący łydki należy przypiąć za pomocą rzepów na ramach podnóżków, przewlekając je przez oczka podnóżków.

ABY POSADZIĆ PACJENTA NA WÓZKU NALEŻY:

 • Umieścić wózek w pozycji która ułatwi transport pacjenta (przy łóżku, fotelu, w zasięgu podnośnika).
 • Zablokować oba hamulce wózka, złożyć lub zdjąć podnóżki.
 • W zależności od metody przenoszenia pacjenta odchylić właściwy podłokietnik, (zalecane jest pozostawienie drugiego podłokietnika jako poręczy dla pacjenta i zabezpieczenia przed wysunięciem się z wózka).
 • Aby odchylić podłokietnik należy odpiąć klips podłokietnika , i umieść jego przednią część, Dodatkowo aby wyjąć podłokietnik można pociągnąć dźwignię podłokietnika, która zwolni ramę podłokietnika.
 • Umieścić pacjenta na wózku.
 • Zapiąć podłokietnik poprzez opuszczenie go na pierwotne miejsce i dociśnięcie do momentu w którym będzie słyszalne charakterystyczne kliknięcie.
 • Zamontować lub rozłożyć podnóżki, ułożyć na nich stopy pacjenta.
 • Ułożyć pacjenta na wózku tak aby był w pozycji siedzącej wyprostowanej (kolana powinny być zgięte pod kątem ~90º).

 PROWADZENIE WÓZKA PRZEZ OPIEKUNA

 • Zawsze przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się że żadna część ciała pacjenta lub jego ubranie nie jest narażona na zaczepienie o ruchome części wózka.
 • Ile pacjent nie może samodzielnie utrzymać pozycji siedzącej należy (dodatkowo) wyposażyć wózek w pasy stabilizujące (pasy w które standardowo wyposażony jest wózek, zabezpieczają przed zsunięciem się pacjenta z siedziska).
 • Wózek należy prowadzić oburącz.

PORUSZANIE SIĘ PO POWIERZCHNIACH POCHYŁYCH

 • Poruszając się po powierzchniach pochyłych należy zachować szczególną ostrożność i ograniczyć prędkość.
 • Nie należy poruszać się po zbyt dużych pochyłościach. Maksymalne dopuszczalne kąty nachylenia podłoża w górę i w dół wynosi 5%.
 • Należy rozważyć możliwość skorzystania z pomocy opiekuna, jeżeli osoba na wózku nie dysponuje siłą pozwalającą kontrolować wózek, należy zaciągnąć hamulce.
 • Aby zapobiec wywróceniu się podczas poruszania się po podłożu o kącie nachylenia w górę, należy lekko pochylić się w przód aby przesunąć środek ciężkości do przodu.

 ZJEŻDŻANIE Z PROGÓW LUB KRAWĘŻNIKÓW

 Przodem bez pomocy opiekuna

 • Doświadczony użytkownik wózka może samodzielnie pokonywać progi lub krawężniki.
 • Z niskiego krawężnika można zjechać poruszając się do przodu. Należy upewnić się, że platformy podnóżków nie dotykają podłoża.
 • Należy utrzymać równowagę na kołach tylnych, aby zmniejszyć nacisk na koła przednie
 • Następnie należy pokonać krawężnik.  Przodem z pomocą opiekuna
 • Wyższe krawężniki można pokonać z pomocą opiekuna.
 • Opiekun powinien lekko odchylić wózek do tyłu.
 • Należy pokonać krawężnik poruszając się na tylnych kołach.
 • Następnie wózek musi zostać oparty na wszystkich czterech kołach.

 Tyłem bez pomocy opiekuna

 • Doświadczony użytkownik wózka może samodzielnie pokonywać progi lub krawężniki.
 • Należy obrócić wózek w ten sposób aby oba tylne koła były zwrócone w stronę krawężnika
 • Pochylić się do przodu, aby przenieść środek ciężkości do przodu.
 • Zbliżyć wózek do krawędzi krawężnika.
 • Następnie przy użyciu obręczy w kontrolowany sposób należy zsunąć wózek z krawężnika.

 WJAZD NA PROGI LUB KRAWĘŻNIKI

 Przodem z pomocą opiekuna

 • Należy upewnić się, że podnóżki nie dotykają krawężnika.
 • Opiekun powinien odchylić wózek do tylu na tyle aby unieść przednie koła nad krawężnik.
 • Osoba siedząca na wózku powinna odchylić się do tyłu przenosząc środek ciężkości nad tylne koła. • Należy wjechać przednimi kołami na krawężnik, a następnie przejechać tylnymi kołami przez krawężnik

 Wyższe krawężniki można pokonać jadąc tyłem z pomocą opiekuna

 • Należy obrócić wózek w ten sposób aby zwrócić wózek tylnymi kołami w stronę krawężnika.
 • Osoba siedząca na wózku powinna odchylić się do tyłu przenosząc środek ciężkości nad tylne koła. • Opiekun powinien wciągnąć wózek na krawężnik.
 • Osoba siedząca w wózku powinna powrócić do normalnej pozycji w wózku Przodem bez pomocy opiekuna
 • Doświadczony użytkownik wózka może samodzielnie pokonywać progi lub krawężniki.
 • Należy podjechać przednimi kołami do krawędzi progu lub krawężnika.
 • Ważne jest upewnienie się, że podnóżki nie dotykają progu lub krawężnika.
 • Teraz można wjechać przednimi kołami na krawężnik.
 • Następnie należ wjechać tylnymi kołami na krawężnik.