Projekt Gminy Miasta Tarnowa pn. „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0455/16-00.

Zdjęcie jedności

Zapraszamy do udziału w grupie wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych. Spotkania integrujące opiekunów osób niesamodzielnych  z udziałem moderatora umożliwiają poszerzenie grona znajomych o osoby które mogą być podporą, wsparciem, gwarantują wymianę doświadczeń i wzajemną pomoc.

Spotkania odbędą się :

 8.03.2021 , 22.03.2021 , 12.04.2021, 26.04.2021

O godz. 14.00

Zapisy pod nr tel: 14 688 00 43

Dzień dobry, w czym mogę pomóc?

wah