Projekt Gminy Miasta Tarnowa pn. „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0455/16-00.

 Spotkanie grupy wsparcia

Spotkanie grupy wsparcia

Zapraszamy do udziału w grupie wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych. Spotkania integrujące opiekunów osób niesamodzielnych  z udziałem moderatora umożliwiają poszerzenie grona znajomych o osoby które mogą być podporą, wsparciem, gwarantują wymianę doświadczeń i wzajemną pomoc. Spotkania odbędą się :  8.03.2021…

 Rekrutacja

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są: – elektronicznie rekrutacja@bezpiecznaprzystan.com.pl , – pocztą tradycyjną, – w ośrodku Bezpieczna Przystań po wcześniej umówionym terminie spotkania pod numerem tel. 14 668 00 42

wah