Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

  Tekst po korekcie: Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań realizuje program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.  Całkowita wartość projektu: 1 563 752,32 zł Dofinansowanie: 1 563 752,32…

 Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

  Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań przystąpił do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Subregionalne Centrum…

 Spotkanie grupy wsparcia

Spotkanie grupy wsparcia

Zapraszamy do udziału w grupie wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych. Spotkania integrujące opiekunów osób niesamodzielnych  z udziałem moderatora umożliwiają poszerzenie grona znajomych o osoby które mogą być podporą, wsparciem, gwarantują wymianę doświadczeń i wzajemną pomoc. Spotkania odbędą się :  8.03.2021…

 Rekrutacja

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są: – elektronicznie rekrutacja@bezpiecznaprzystan.com.pl , – pocztą tradycyjną, – w ośrodku Bezpieczna Przystań po wcześniej umówionym terminie spotkania pod numerem tel. 14 668 00 42

wah