Projekt Gminy Miasta Tarnowa pn. „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0455/16-00.

 Rekrutacja

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są: – elektronicznie rekrutacja@bezpiecznaprzystan.com.pl , – pocztą tradycyjną, – w ośrodku Bezpieczna Przystań po wcześniej umówionym terminie spotkania pod numerem tel. 14 668 00 42

wah