Projekt Gminy Miasta Tarnowa pn. „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0455/16-00.

Dofinansowanie ze środkow Funduszu Solidarnościowego

 

Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań przystąpił do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań otrzymało dofinansowanie na realizację programu w kwocie 313 344,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 313 344,00 zł.

Skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych (posiadających aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności) zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa, którzy wymagają wsparcia i odciążenia w postaci dziennej opieki wytchnieniowej w codziennych obowiązkach. Dzięki temu opiekunowie będą mogli skorzystać z wolnego czasu i przeznaczyć go na odpoczynek lub załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć także do czasowego zabezpieczenia osoby niepełnosprawnej w sytuacji gdy opiekun nie może sprawować nad nią opieki.

Warunki uczestnictwa w programie:

  • zamieszkanie na terenie miasta Tarnowa
  • wspólne zamieszkiwanie opiekuna z osobą niepełnosprawną
  • posiadanie aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

Program realizowany będzie od kwietnia do grudnia 2022 roku i zostaną nim objęte 32 osoby – opiekunowie osób niepełnosprawnych, w wymiarze 240 godzin dziennej opieki wytchnieniowej na osobę (w godzinach 6:00-22:00).

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny !!!

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej www.bezpiecznaprzystan.com.pl lub pod numerem telefonu 14 688 00 42.

Wymagane dokumenty:

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dzień dobry, w czym mogę pomóc?

wah