Warsztaty pomagają opiekunowi nabyć umiejętności związane z opieką nad osoba niesamodzielną. Tematyka dobierana jest indywidualnie do potrzeb grup konkretnych opiekunów. Zakres programowy warsztatów obejmuje następującą tematykę np. higiena osobista, wiedza na temat podstawowych chorób wieku starczego (cukrzycy, niedosłuchu, udarów i zatorów, dysfunkcji narządów ruchu, chorób układu krążenia, choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, choroby nowotworowej, zasad udzielania pierwszej pomocy, uzyskanie specjalistycznej pomocy medycznej dla podopiecznego), podstawowe działania opieki zdrowotnej, techniki obsługi osoby leżącej, współpraca przy rehabilitacji, zajęcia rekreacyjne i socjalizacyjne, współpraca ze specjalistami, zarządzanie domem i jego otoczeniem, monitorowania i raportowania odpowiednich sytuacji, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wsparcie emocjonalne, właściwa komunikacja, aspekty etyczne, prawa i obowiązki, wykorzystanie narzędzi ICT oraz wsparcie metodologiczne.

Warsztaty dla opiekunów, jak opiekować się osobą niesamodzielną prowadzone są w niewielkich grupach. Tematyka dobierana jest do aktualnych potrzeb uczestników.

 Realizowane są bloki tematyczne:

– opieka nad osobą z chorobą Alzheimera

– opieka nad osobą z demencją

– opieka nad osobą z cukrzycą

– opieka nad osobą leżącą

Zajęcia prowadzone są bezpłatnie przez pielęgniarkę i lekarza, cyklicznie. W ramach jednego bloku szkoleniowego odbywa się trzy spotkania. Zapewniamy katering i  materiały szkoleniowe.

Formularze znajdują się w zakładce „Do pobrania