Projekt Gminy Miasta Tarnowa pn. „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0455/16-00.

Szkolenia komputerowe - informacje o kursach

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie cyfrowe z obsługi komputera i internetu dla opiekunów osób niesamodzielnych.

obsługa poczty elektronicznej, zapisy do lekarza, profil zaufany, obsługa platform ePUAP i PUE …

to tylko niektóre zagadnienia, poruszone podczas szkoleń !

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu!

tel. 14 688 00 43

e-mail: centrum@bezpiecznaprzystan.com.pl

MARZEC ,terminy szkoleń:

I . 09.03  godz. 13.00, 11.03  godz 13.00, 12.03  godz 14.00

II. 24-26. 03  godz. 14.00

Zapewniamy obiad i serwis kawowy !!!

Dzień dobry, w czym mogę pomóc?

wah