NOWE ZASADY IZOLACJI I KWARANTANNY !!!

Kiedy zlecany jest test na koronawirusa?
Osobie chorej, która zgłasza się do lekarza z objawami sugerującymi zarażenie koronawirusem i lekarz
uznaje, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że ta osoba jest zarażona zostaje zlecony test. Pacjent, na
badanie powinien udać się własnym środkiem transportu.

Lekarz podaje pacjentowi numer kodu testu i osoba zgłasza się z tym numerem i dowodem osobistym
do punktu wymazowego. W międzyczasie należy stosować wytyczne zalecone przez lekarza. Jeśli
wynik jest pozytywny, lekarz nakłada na pacjenta izolację oraz udziela wszelkich wskazówek
dotyczących COVID-19. Chory zawsze powinien otrzymać informację, aby w razie pogorszenia stanu
zdrowia skontaktował się z pogotowiem lub z nocną opieką zdrowotną, a w godzinach pracy
przychodni z lekarzem POZ. Następnie lekarz monitoruje pacjenta i najpóźniej ósmego dnia izolacji
kontaktuje się z chorym, jeżeli lekarz nie zadzwonił chory powinien sam się z nim skontaktować.
W sytuacji gdy pacjent nie ma objawów, po 10 dniach kończy izolację.

Czy jeśli osoba ma skierowanie na test, czy do czasu otrzymania wyniku może normalnie
funkcjonować?
Od czasu wydania skierowania do otrzymania wyniku powinniśmy pozostać w domu, zwłaszcza jeśli
mamy objawy sugerujące zakażenie. Zawsze jeżeli mamy infekcję, nieważne, jaka jest przyczyna
powinniśmy zostać w domu, bo zarażamy i narażamy siebie i innych. Formalnie do czasu wykonania
testu i otrzymania wyniku nie mamy ani izolacji ani też kwarantanny, Natomiast jest to kwestia naszej
odpowiedzialności, bo w tym czasie możemy zarazić innych.

Czy izolacja kończy się automatycznie?
Nie, musi być kontakt z lekarzem POZ. Ten kontakt jest zapisany jako obowiązek dotyczący
zakończenia izolacji. Pacjent jako główny zainteresowany powinien skontaktować się z lekarzem, ale
równocześnie i lekarz powinien pamiętać o takim kontakcie.

Czy się różni kwarantanna od izolacji?
W sensie praktycznym nie różni się niczym: pozostajemy w domu bez kontaktów z innymi ludźmi.
W sensie merytorycznym, z punktu widzenia zdrowia, różni się znacznie. Izolacja dotyczy ludzi
chorych z potwierdzonym wynikiem covidowym. Natomiast kwarantanna dotyczy osób zdrowych,
niemających żadnych objawów klinicznych po kontakcie z osobą COVID plus. Jeżeli jedna osoba jest
w izolacji, a pozostali domownicy na kwarantannie, to ważne, żeby jak najmniej się kontaktowali, żeby
przebywali w oddzielnych pomieszczeniach oraz nosili maski. Trzeba pamiętać o dezynfekowaniu tego
wszystkiego z czego korzysta i czego dotyka osoba zakażona.

Ile trwa izolacja?
Izolacja trwa 10 dni. Jeżeli pacjent ma nadal objawy, to izolacja zostaje przedłużona.
Czy osoba mająca kontakt z chorym zakażonym koronawirusem powinna sobie zrobić test? Na
przykład opiekun zajmujący się osobą starszą, u której test dał wynik pozytywny?
Nie. Opiekun trafia wtedy na kwarantannę, bo był bliski kontakt z osobą zakażoną. Powinien również
skontaktować się z nim Sanepid. Osoba z kontaktu powinna obserwować swój organizm, a jeśli
pojawią się objawy, skontaktować się z lekarzem POZ i on może zlecić test.

Na czym polega kwarantanna i jak jest nakładana?
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów domownicy osoby zakażonej koronawirusem są teraz
automatycznie wpisywani na kwarantannę. Kwarantanna zostaje nałożona przez Sanepid. Kwarantanna
domownika zaczyna się w dniu, kiedy osoba zakażona otrzymała pozytywny wynik testu na obecność
koronawirusa. W myśl przepisów „osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której
stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę,
u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w
kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia
zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje”.
Zgodnie z rozporządzeniem na potwierdzenie kwarantanny nie jest wydawana decyzja organu inspekcji
sanitarnej.
Nowe rozporządzenie dotyczące kwarantanny
Nowe rozporządzenie weszło w życie we wtorek 3 listopada 2020. Informacje dotyczącego tego, czy
jesteśmy na kwarantannie lub izolacji domowej, można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta.
Wątpliwości można wyjaśnić również na oficjalnej infolinii pod numerem +48 22 25 00 115. Infolinia
czynna jest całą dobę.
Uwaga na oszustwa „na kwarantannę”
Policja i GIS ostrzegają przez tzw. oszustwami na kwarantannę. Nigdy nie odpowiadajmy na SMS z
poniższą treścią: „prosimy o pilny kontakt w sprawie kwarantanny albo wyniku testu na COVID-19”.
To może być próba wyłudzenia pieniędzy.
„Informujemy, że inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała ani nie wysyła wiadomości tekstowych o
takiej treści. Podejrzane SMS-y prosimy potraktować jako spam i oszustwo! W żadnym wypadku nie
należy na nią odpowiadać ani nie oddzwaniać pod wskazane numery. Najlepiej usunąć ją ze skrzynki
odbiorczej, a każdą próbę wyłudzenia bądź oszustwa zgłosić na policję” – czytamy w oficjalnym
komunikacie GIS-u.

UWAGA! Kolejne ułatwienia kontaktu.
Masz wynik dodatni testu na koronawirusa? Możesz zgłosić swoich domowników, którzy powinni być
objęci kwarantanną wypełniając formularz. Nie musisz już czekać na telefon od sanepidu:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt
Skontaktuj się z inspekcją sanitarną (sanepidem), jeśli:
• masz koronawirusa (dodatni wynik testu na koronawirusa SARS-CoV-19),
• miałeś(-aś) bliski kontakt z osobą zakażoną,
• chcesz zgłosić dodatni wynik testu na koronawirusa w imieniu innej osoby,
• chcesz zgłosić bliski kontakt z osobą zakażoną w imieniu innej osoby