PROGRAM REHABILITACJI POCOVIDOWEJ –  kto może z niego skorzystać? Jak znaleźć placówkę?

Specjaliści szacują, że jedna trzecia ozdrowieńców ma powikłania po zakażeniu. Najczęściej są to:

 • ataki kaszlu
 • problemy z oddychaniem
 • osłabiona kondycja fizyczna
 • bóle mięśniowo-stawowe
 • zaburzenia lękowo- depresyjne

NFZ przygotował program rehabilitacji po COVID- 19 . Turnusy rehabilitacyjne będą odbywać się:  na oddziałach rehabilitacji, w sanatoriach i gabinetach fizjoterapii. Dzięki terapii ozdrowieńcy mają poprawić sprawność oddechową i kondycję psychiczną.

Świadczenie nie jest limitowane, NFZ zapłaci za każdego leczonego pacjenta.

Jak znaleźć placówkę?

Do programu rehabilitacji pocovidowej przystąpiło 130 placówek na terenie całego kraju. Są to placówki, które mają podpisaną umowę z NFZ i spełniają odpowiednie wymogi. Wykaz wszystkich placówek znajdziemy na stronie NFZ: www.nfz.gov.pl. Przy każdej placówce podano bezpośredni kontakt. Warto więc zadzwonić i się zapisać póki terminy nie są jeszcze odległe.

Przypominamy ,że nie obowiązuje rejonizacja.

Czy rehabilitacja przysługuje każdemu?

Osoba ubezpieczona może ubiegać się o skierowanie na rehabilitacje stacjonarną lub w uzdrowisku w ciągu 6 miesięcy od zakończenia leczenia. Jedna osoba może skorzystać z programu jeden raz.

Czy trzeba mieć skierowanie?

Tak, skierowanie jest podstawą do zakwalifikowania na rehabilitację. Otrzymamy je od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (może to być lekarz POZ lub specjalista). Na skierowaniu musi widnieć dopisek ‘po COVID-19). Należy przedstawić lekarzowi wypis ze szpitala jeśli byliśmy hospitalizowani. Jeśli nie, wystarczy decyzja o nałożonej izolacji z systemu e-Zdrowie, do którego lekarze mają dostęp. Dodatkowo, będzie potrzebny zestaw badań:

 • badanie rentgenowskie klatki piersiowej
 • badanie EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy covid-19.
 • aktualna morfologia z oznaczeniem OB. I CRP.
 • ocena stanu funkcjonalnego w skali Barthel.
 • spadek saturacji w czasie wysiłku powyżej 5 proc. wartości wyjściowej i stan funkcjonalny w skali Barthel od 0 do 60.
 • zespół słabości nabyty podczas pobytu na oddziale intensywnej terapii.

Ozdrowieńcy, którzy mają trudności z poruszaniem się mogą skorzystać z rehabilitacji pocovidowej w ramach wizyt domowych.

Gdzie można skorzystać z rehabilitacji?

1.Na oddziale rehabilitacji w trybie stacjonarnym.

2.W sanatorium

3.W poradni rehabilitacyjnej/ gabinecie fizjoterapii.