146880043 – całodobowa infolinia dla opiekunów osób niesamodzielnych, gdzie mogą otrzymać informacje o dostępnym wsparciu.

146505060 –telefon czynny od 16 marca seniorzy 70+ z terenu Tarnowa mogą uzyskać bezpłatną pomoc w realizacji zakupów podstawowych środków, higienicznych oraz leków

66 035 666,  602 430 042 – całodobowe telefony dyżurne Państwowej Stacji Sanitarni-Epidemiologicznej w Tarnowie ul. Mościckiego 10.

14621 70 97, 14621 70 98  – telefony czynne w godzinach pracy placówki Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Tarnów ul. Mościckiego 10.

800 190 590 – infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 14 655 36 36; 609 885 354 – Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, czynny całą dobę.

 19487 – telefon zaufania prowadzony przez Stowarzyszenie ,,ARKA” – Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania w Tarnowie, Plac Katedralny 6, od poniedziałku do czwartku w godz. od 16.00 do 20.00, a z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę w godz. od 16.00 do 6.00. W miesiącach lipcu i sierpniu telefon jest czynny raz w tygodniu, w piątek, w godz. od 16.00 do 20.00

 14 622 40 43 – telefon prowadzony przez Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej,  Rynek 4/3, pomoc osobom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach uzależnienia i współuzależnienia, bądź zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, substancji uzależniających i odurzających oraz stanom im towarzyszących, głównie przemocy i kryzysów życiowych; telefon czynny jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 17.00 do 19.00.

116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania, prowadzony przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego codziennie w godzinach od  14.00 do 22.00, pomoc psychologiczna dla osób dorosłych znajdujących się w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz dla osób niepełnosprawnych.

 801 889 880 – Przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP działa pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia. Czynny codziennie, także w weekendy, w godzinach od 17 do 22. Koszt połączenia z telefonów stacjonarnych to koszt jednego impulsu, według taryfy operatora. Koszt połączenia z telefonów komórkowych – cena za każdą minutę, zależnie od taryfy operatora.

 116 111 – telefon zaufania dla dzieci, prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje codziennie w godz. od 12.00 do 20.00

 116 000 – całodobowy numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci, którego obsługą zajmuje się Fundacja ITAKA

 22 668 70 00 – Warszawska „Niebieska Linia” od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 18.00, sobota – niedziela 10.00 – 16.00