Projekt Gminy Miasta Tarnowa pn. „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0455/16-00.

Zdjęcie - pisanie notatek

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu pn. „Zakup i dostawa wyposażenia do Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań w ramach projektu: „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim”.

—> OGŁOSZENIE BIP <–

Dzień dobry, w czym mogę pomóc?

wah