Projekt Gminy Miasta Tarnowa pn. „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0455/16-00.

 Spotkanie grupy wsparcia

Spotkanie grupy wsparcia

Zapraszamy do udziału w grupie wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych. Spotkania integrujące opiekunów osób niesamodzielnych  z udziałem moderatora powodują poszerzenie grona znajomych o osoby które mogą być podporą, wsparciem, umożliwiają wymianę doświadczeń i wzajemną pomoc. Spotkania odbędą się : 21.12.2020,…

 Bezpłatne szkolenie cyfrowe.

Bezpłatne szkolenie cyfrowe.

Trwają zapisy na bezpłatne szkolenie cyfrowe z obsługi komputera i Internetu dla opiekunów osób niesamodzielnych. -obsługa poczty elektronicznej -zapisy do lekarza -profil zaufany -obsługa platform ePUAP i PUE … to tylko niektóre zagadnienia, poruszone podczas szkoleń ! Wszystkich zainteresowanych zapraszamy…

 Składanie ofert

Składanie ofert

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu pn. „Zakup i dostawa wyposażenia do Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań w ramach projektu: „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim”. —> OGŁOSZENIE BIP <–

wah