Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

  Tekst po korekcie: Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań realizuje program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.  Całkowita wartość projektu: 1 563 752,32 zł Dofinansowanie: 1 563 752,32…

wah