Projekt Gminy Miasta Tarnowa pn. „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0455/16-00.

 Nowa strona internetowa Bezpiecznej Przystanii

Nowa strona internetowa Bezpiecznej Przystanii

Szanowni Państwo uruchamiamy dla Państwa nową stronę internetową dotyczącą naszej oferty gdzie Państwo znajdą jeszcze więcej informacji. Serdecznie zachęcamy do jej przeglądania i kontaktu z nami. Dodaliśmy także rozbudowany dział BAZY WIEDZY dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

 Rekrutacja

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są: – elektronicznie rekrutacja@bezpiecznaprzystan.com.pl , – pocztą tradycyjną, – w ośrodku Bezpieczna Przystań po wcześniej umówionym terminie spotkania pod numerem tel. 14 668 00 42

wah